Handreiking voor aanbestedende diensten

De e-Learning modules voor aanbieders op deze website zijn toegespitst op de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door deze online lesmodules te koppelen aan een webinar met specifieke informatie over een aanbesteding die bij een gemeente/regio plaatsvindt, worden aanbieders optimaal geïnformeerd over de aanbesteding. Zo vergroot de gemeente/regio de kans op goede inschrijvingen, waardoor de meest passende aanbieders geselecteerd kunnen worden. Nu is er een handreiking beschikbaar met handvatten voor de inzet van deze e-Learning modules in combinatie met een webinar.

De handreiking
Door het volgen van de e-Learning modules bevorderen de aanbieders hun deskundigheid, zodat zij beter in staat zijn om zich voor te bereiden op de inschrijving. Door deze online lesmodules te koppelen aan een webinar, waarin meer specifieke informatie over de betreffende aanbesteding wordt gegeven door de gemeente / regio, doorgronden de aanbieders de uitvraag beter en kunnen daardoor adequater inschrijven met een kwalitatief betere en procedureel kloppende inschrijving. Voor gemeenten en regio’s is er nu een handreiking beschikbaar met handvatten voor het integreren van een webinar in combinatie met de e-Learning modules voor aanbieders bij een aanbesteding.

Ervaringen met een webinar i.c.m. online lesmodules
Er hebben al 2 webinars plaatsgevonden, namelijk voor Bizob en Serviceorganisatie Zuid Holland Zuid. (red. Het verslag van laatstgenoemde is binnenkort beschikbaar.) Bij beide webinars waren meer dan 100 aanbieders uit de regio online aanwezig. De combinatie van de e-Learning modules met een webinar waarin meer specifieke informatie werd gegeven over de aanbesteding in de regio, werd door zowel de aanbieders als de aanbestedende dienst als zeer positief ervaren. Naar verslag webinar Bizob.

Meer informatie
Heeft u vragen over de e-Learning modules, het organiseren van een webinar of de handreiking, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

E-Learning modules voor gemeenten
Speciaal voor gemeentelijke professionals zijn er gratis e-Learning modules Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 beschikbaar. Deze vindt u hier .

Scroll naar top