Basistraining inschrijven op aanbestedingen

Ontdek onze 6 uitlegvideo's


INHOUD VAN DEZE MODULE
In deze module komt het juridische kader aan de orde waar de gemeente zich aan te houden heeft. Want de inkoop van de aanbestedende diensten is gebonden aan wet- en regelgeving, en dient altijd te voldoen aan de randvoorwaarden volledig, tijdig en compleet. We gaan in op de consequenties die dat kader heeft op de zorgaanbieder en reiken tips aan hoe u aan deze kaders kunt voldoen door het verzamelen en lezen van de inkoopdocumenten, een goede analyse te maken en de inschrijving te organiseren.

Praktijkverhalen
Op de Praktijkpagina van deze website vindt u een aantal praktijkverhalen, waarbij professionals van gemeenten en aanbieders vertellen hoe zij inkoop en aanbesteden in het sociaal domein inzetten om de transformatie te versnellen. Daarbij stellen gemeenten en aanbieders documenten ter beschikking die zij hiervoor hebben gebruikt en nog steeds gebruiken.

Video 1


HET PROGRAMMA VAN DEZE MODULE.

In de verschillende hoofdstukken komen o.a.de volgende vragen aan de orde:
Hoofdstuk 1: Het juridisch kader
Hoofdstuk 2: Verschillende inkoopvormen
Hoofdstuk 3: Het proces van aanbesteden en inschrijven
Hoofdstuk 4: Is een aanbesteding interessant voor uw doelgroepen en doelstellingen?

Video 2


HOOFDSTUK 1: HET JURIDISCH KADER.

Aanbestedende diensten hebben bij het opstellen van een aanbesteding te maken met wet- en regelgeving. Wat moet u weten en hoe past u het toe? Daarbij zijn vier juridische principes van toepassing bij het aanbesteden: Objectiviteit, Transparantie, Proportionaliteit en Non-discriminatoir. Daarnaast is er aandacht voor mededinging, jurisprudentie en de Algemene Wet Bestuursrecht, beter bekend als ‘behoorlijk bestuur’.

Video 3


HOOFDSTUK 2: VERSCHILLENDE INKOOP VORMEN.

In deze video behandelen we de verschillende inkoopvormen en de SAS-procedure. SAS staat voor Sociale en Andere Specifieke diensten. Door deze procedure is er meer ruimte voor dialoog en overleg tijdens het inkoopproces. Een goed voorbeeld is het bestuurlijk aanbesteden, waarin de uitvoeringseisen en andere voorwaarden in overleg met de aanbieders tot stand komen en u toch kunt voldoen aan het juridisch kader.

Video 4


HOOFDSTUK 3: HET PROCES VAN AANBESTEDEN EN INSCHRIJVEN.

We behandelen de te nemen stappen vanaf de publicatie tot de gunning en verificatieronde. Ook leggen we het verschil uit tussen selectiecriteria en gunningscriteria waarbij o.a. de vuistregel voor het onderscheid in de beoordeling van de aanbieder en de aanbieding aan bod komt. We geven antwoord op de vraag wat er komt kijken bij ‘gezamenlijk inschrijven’ en waarom volledig, tijdig en compleet inschrijven belangrijk is.

Video 5


HOOFDSTUK 4: IS EEN AANBESTEDING INTERESSANT VOOR UW DOELGROEPEN EN DOELSTELLINGEN?

De afweging om wel of niet in te schrijven is een belangrijke stap in de beoordeling van de aanbesteding. Het is belangrijk om een juiste analyse van de aanbesteding te maken. Uw beargumentering weegt de aanbestedende dienst mee in de beoordeling.

Video 6


SAMENVATTING VAN DEZE MODULE.

In deze module heeft u gehoord, dat de inkoop van de aanbestedende diensten gebonden is aan wet- en regelgeving en dat u altijd dient te voldoen aan de randvoorwaarden volledig, tijdig en compleet.
Pensive ginger woman and solution search

Test uw kennis met onze quiz

Scroll naar top