Onderscheidend vermogen in aanbestedingen

Ontdek onze 10 uitlegvideo's


Praktijkverhalen

Op de Praktijkpagina van deze website vindt u een aantal praktijkverhalen, waarbij professionals van gemeenten en aanbieders vertellen hoe zij inkoop en aanbesteden in het sociaal domein inzetten om de transformatie te versnellen. Daarbij stellen gemeenten en aanbieders documenten ter beschikking die zij hiervoor hebben gebruikt en nog steeds gebruiken.

Video 1


HET PROGRAMMA VAN DEZE MODULE.

Deze video bevat de introductie op module 3 die over het onderscheidend vermogen in uw aanbod gaat. Het onderscheidend vermogen wordt op een aantal onderwerpen uitgediept.

Video 2


HOOFDSTUK 1. : INKOOPPROCEDURES MET GUNNINGSCRITERIA.

Deze video gaat in op de verschillende inkoopprocedures met gunningscriteria, zoals de openbare aanbesteding, meervoudig onderhands, prestatie-inkoop en concurrentiegerichte dialoog.

Video 3


VERVOLG HOOFDSTUK 1: BESTE PRIJS KWALITEIT VERHOUDING.

In deze video wordt uitgelegd wat de ‘Beste Prijs - Kwaliteit Verhouding’ ofwel BPKV als gunningscriterium inhoudt. De aanbestedende dienst kent gewichten toe aan prijs en aan kwaliteit.

Video 4


VERVOLG HOOFDSTUK 1: BEOORDELINGSCRITERIA.

Deze video gaat in op het belang van beoordelingscriteria. Deze dienen helder omschreven te zijn. In elke aanbesteding staat dat de aanbieder de antwoorden SMART moet formuleren. Wat betekent dat nu precies?

Video 5


VERVOLG HOOFDSTUK 1: BEOORDELINGSCOMMISSIE.

We behandelen de samenstelling en de expertises van de leden van de beoordelingscommissie. Er is aandacht voor het inkoopdocument en waar u op moet letten. Bij een beoordeling staat het gelijkheidsbeginsel voorop. Ook wordt duidelijk wat de invloed van het gewicht van een subgunningscriterium op de uiteindelijke eindscore is. En hoe de winnaar(s) en verliezers tot stand komen.

Video 6


SAMENVATTING HOOFDSTUK 1.

Deze e-Learning module gaat in op procedures met gunningscriteria, zoals de openbare aanbesteding, meervoudig onderhands, prestatie-inkoop en concurrentiegerichte dialoog. In het sociaal domein gebruikt men de Beste Prijs - Kwaliteit Verhouding als gunningscriterium.
De aanbestedende dienst kent gewichten toe aan prijs en aan kwaliteit. Het is van belang dat de beoordelingscriteria helder omschreven zijn.
Tot slot bespreken we het kwaliteitsplan waarin u alle vragen en deelvragen zo SMART, concreet en volledig mogelijk beantwoord, binnen de gestelde eisen van de gemeente, zodat u zoveel mogelijk punten scoort.

Video 7


HOOFDSTUK 2: PROCES

Deze video gaat in op de beginfase na publicatie: welke documenten zijn er gepubliceerd, wat moet een aanbieder hiermee doen en waar moet op gelet worden? Het gaat over het belang van de visie én de strategie van de gemeente en hoe dit zich verhoudt tot de missie en de visie van de aanbieder.

Video 8


VERVOLG HOOFDSTUK 2: INSCHRIJFPROCES T/M REVIEW.

Deze video gaat in op wat een aanbieder moet doen om de kans om de aanbesteding gegund te krijgen, zo groot mogelijk te maken. Aan bod komen de gunningscriteria van de gemeente, welke expertise nodig is, wat is de inschrijfstrategie is en of er nog vragen voor de Nota van Inlichtingen zijn. Kortom, het gaat over de Unique Selling Points van de aanbieder en de Unique Buying reasons van de gemeente. In deze video gaan we ook in op de methode om een gunningscriterium te beantwoorden. En het belang om uw inschrijving te laten reviewen om een zo goed mogelijk kwaliteitsplan in te dienen.

Video 9


VERVOLG HOOFDSTUK 2: SCHRIJFTIPS.

In deze video krijgt u een aantal schrijftips voor uw inschrijving, zodat het prettig leest.

Video 10


SAMENVATTING HOOFDSTUK 2: PROCES.

Hoofdstuk 2 gaat in op het inschrijfproces: wat is de procedure voor zo’n traject ,waarbij op tijd gestart wordt, alle documenten kritisch worden gelezen en tijdig vragen worden gesteld via de Nota van Inlichtingen.
Daarbij is het bepalen van de benodigde expertise en het vrijmaken van tijd om eraan te werken essentieel. Het is belangrijk om een actielijst met een planning op te stellen en deze te monitoren.
Daarnaast is het essentieel dat het aanbod van de zorgaanbieder aansluit bij de vraag van de gemeente: is uw toegevoegde waarde het antwoord op de vraag van de gemeente?
Zorg dat alle (deel)vragen SMART worden beantwoord, schrijf actief en to the point. Toon uw kwaliteiten als aanbieder aantoonbaar aan!
En tot slot, laat een collega meekijken bij de controles van de documenten en het indienen ervan.
Pensive ginger woman and solution search

Test uw kennis met onze quiz

Scroll naar top