Verhalen uit de praktijk zijn een grote inspiratiebron. Op welke manier kopen gemeenten zorg in het sociaal domein in? En hoe schrijven aanbieders hierop in? Waar lopen ze tegenaan? Waarom gaat het goed? En waarom gaat het soms ook minder goed? Wat kunt u daarvan leren?

Hieronder vindt u per e-Learning module gesorteerd, een aantal praktijkverhalen waarbij professionals van gemeenten en aanbieders vertellen hoe zij inkoop en aanbesteden in het sociaal domein inzetten om de transformatie te versnellen. Daarbij stellen gemeenten en aanbieders documenten ter beschikking die zij hiervoor hebben gebruikt en nog steeds gebruiken. Denk hierbij aan transformatieplannen, kostprijsonderzoeken, inkoopstrategieën en inschrijfleidraden. Daarmee kunt u ook zien hoe andere gemeenten en zorgaanbieders in de praktijk samenwerken. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe praktijkverhalen.

 

Praktijkverhalen aanbieders met documenten:

Drentse aanbieders en gemeenten geven de transformatie een boost

Deelnemers Bestuurlijk Transformatie Akoord Jeugd Drenthe

In Drenthe werken alle gemeenten en de vijf grootste aanbieders samen in het Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe (BTA). Door intensiever samen te werken en meer te focussen op de bedoeling van de transformatie, willen zij gezamenlijk zorgdragen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Onder het BTA ontstaan inmiddels tal van bewegingen, projecten en experimenten die door de twee Drentse inkoopregio’s worden vertaald in inkoopprocedures. De eerste resultaten worden nu langzaamaan zichtbaar en zijn veelbelovend. Lees in dit praktijkverhaal hoe gemeenten en aanbieders in heel Drenthe de handen ineenslaan en wat dit oplevert voor de jeugdhulp. Zij delen Het Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe evenals het Transformatieplan en diverse andere documenten. Meer info >

Interview: Hoe drie aanbieders het consortium YEPH vormen

Lieke van Domburgh en Wynand Crommelin

Zestien gemeenten, drie zorgaanbieders, één taak en één contract: dat is de formule van de U16 in samenwerking met YEPH. De U16 bestaat uit zestien gemeenten* in de regio Utrecht. YEPH is een samenwerkingsverband van de drie zorgaanbieders Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Zij hebben één gezamenlijke taak: het vormgeven van specialistische, essentiële jeugdhulp op maat in de regio. Dit praktijkverhaal laat zien hoe een intensief aanbestedingstraject zich uiteindelijk heeft uitbetaald in een zeer hechte samenwerking tussen drie zorgaanbieders die gezamenlijk veel verantwoordelijkheid, maar ook bewegingsruimte hebben om specialistische jeugdhulp aan te bieden. Ook stellen zij hun ‘Actieplan rondom best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ beschikbaar. Meer info >

Praktijkverhalen gemeenten met documenten:

Praktijkverhaal Almelo: was-service gecentraliseerd

©WasT

De gemeente Almelo heeft vanaf mei de wasdienst gecentraliseerd. Hier ging uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om de wasdienst anders in te richten, een grondige marktverkenning én de marktafspraak om met combinatiefinanciering te werken aan vooraf. Het project draagt bij aan de taakstelling van de gemeente én biedt werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We spraken met Joris Geertman en Wouter Kwakman over de uitdagingen bij Nederlands eerste openbare aanbesteding voor een centrale wasdienst in het sociaal domein. Zij delen de maatregelenplannen van de gemeente Almelo evenals de Aanbestedingsrichtlijnen. Meer info >

Zeven zorgvormen en zeven aanbestedingen tegelijk

Eén gemeente, zeven zorgvormen en zeven aanbestedingen tegelijk: gemeente Utrecht laat zien hoe dit in zijn werk is gegaan. In de aanbestedingsprocedures was ruimte voor inspraak vanuit zowel de inwoners en hun naasten als huidige en nieuwe zorgaanbieders. Hiermee is de gemeente Utrecht een mooi voorbeeld van hoe inwoners en aanbieders betrokken kunnen worden en hun stem kunnen laten horen in de aanbesteding. Lees in dit artikel hoe gemeente Utrecht zeven aanbestedingen tegelijk deed, de doorontwikkeling samen met aanbieders centraal stelde en cliënten een rol gaf in de beoordeling. Lees hier ook meer over het Utrechts Model voor aanbesteden. Meer info >

Praktijkverhaal Zuid-Drenthe: gedifferentieerde inkoop jeugdhulp

Zeven Zuid-Drentse gemeenten en één wens: een inkoopstrategie om de jeugdhulp vanaf 2020 op een andere manier in te kopen. Hiervoor is het zorglandschap geanalyseerd en zijn de behoeften per vorm van jeugdhulp in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot verschillende inkoopstrategieën, passend bij de verschillende zorgvormen in Zuid-Drenthe. Arjen Jansen en Iris van der Veen vertellen over deze gedifferentieerde inkoopstrategie en hun weg daar naartoe. Zij delen o.a. hun kostprijsonderzoek en aanmelddocumenten bij dit interview. Meer info >

Gemeente Amsterdam: versneld herinrichten jeugdstelsel

©Rob Poelenjee

Naar aanleiding van de doorontwikkelingsvisie in het sociaal domein en de terugkerende budgettaire overschrijdingen, besloot de gemeente Amsterdam het jeugdzorgstelsel onder de loep te nemen. Met een nieuwe aanbesteding voor de (hoog) specialistische jeugdhulp voor 2021-2026 beoogt de gemeente de zorg dichterbij kind en gezin te organiseren, het jeugdstelsel eenvoudiger te maken en de kosten beter beheersbaar te maken. De open budgetplafonds worden dichtgetimmerd en er wordt overgegaan op taakgerichte bekostiging met vaste budgetten. Gesprekken met 36 jeugdzorg aanbieders over budgetverruiming maken plaats voor inhoudelijke gesprekken met tien geselecteerde jeugdzorgaanbieders, te weten strategische kernpartners. In dit verhaal vertellen Petra Helderman en Marieke Volbers hoe ze het Amsterdamse jeugdstelsel samen met tien kernpartners en de verwijzers aan het transformeren zijn en welke uitdagingen ze daarin tegenkomen. Bij dit interview vindt u ook het Transformatieprogramma van de gemeente Amsterdam, evenals de inkoopstrategie en de inschrijfleidraad. Meer info >

Praktijkverhaal Brunssum: hoe lokale inkoop aansluit bij een lokale aanpak

In 2016 besloot de gemeente Brunssum om de ambulante jeugdhulp vanaf 2017 niet meer via centrumgemeente Maastricht, maar zelf in te gaan kopen. Het grote aantal aanbieders maakte het voor de gemeente lastig om afspraken te maken en samen te werken. Daarnaast wilde Brunssum de toegang van de zorg bij de gemeente beleggen en van begin tot eind betrokken zijn in de trajecten. Lees in dit praktijkverhaal hoe de gemeente het aantal aanbieders van ruim 200 naar 23 gecontracteerde aanbieders terug wist te brengen, partnerschap stimuleerde en een integrale en laagdrempelige toegang waarborgde. U vindt hier meer informatie over de toepassing van het 1gezin-1plan in Zuid Limburg. Meer info >

Zo kan het ook! Klanttevredenheid bepalend bij de inkoop van Wmo-hulpmiddelen bij de zorgregio Midden – Ijssel / Oost – Veluwe

Meerdere stabiele, aantoonbaar goed presterende proactieve leveranciers met een hoge klanttevredenheid, waartussen klanten zelf kunnen kiezen. Afscheid van een gemeentelijk depot gevuld met rolstoelen, liftonderdelen en scootmobielen. Leveranciers die zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de levering van duurzame, adequate, kwalitatief hoogwaardige, passende hulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening. En tot slot de gemeente die naar achter kan treden in haar uitvoeringsrol en het roer overgeeft aan de leveranciers, die immers de experts zijn en het beste in staat zijn maatwerk bij de klant te leveren. Het klinkt als een uitgeschreven ideaal dat ooit is vastgelegd in een Programma van Eisen voor een aanbesteding. Toch is dit inmiddels de werkelijkheid geworden voor zorgregio Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Lees dit praktijkverhaal waarbij deze regio verschillende documenten beschikbaar stelt, waaronder een handig stappenplan die voorafgaand aan een aanbesteding doorlopen kan worden, overzicht van de contractueel vastgelegde leveringsprocedure inclusief de bijbehorende KPI’s en tips voor een succesvolle aanbesteding. Ook stellen zij verschillende documenten ter beschikking die betrekking hebben op de inkoop van Wmo-hulpmiddelen voor hun zorgregio. Meer info >

Scroll naar top