Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) lezen en invullen

Ontdek onze 9 uitlegvideo's


INHOUD VAN DEZE MODULE.

In deze module leert u wat de rol is van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bij de inschrijving op een aanbesteding. We laten zien hoe het document is opgebouwd en hoe het formulier is in te vullen. We doen dit aan de hand van een voorbeeld. Deel I, II, III, IV, V en VI van het formulier komen aan de orde, waarbij het onder meer gaat over de algemene gegevens, uitsluitings- en selectiecriteria, beperkingen en ondertekening.

Video 1


HOOFDSTUK 1: Inleiding UEA, de afkorting en het formulier.

Het hoe en waarom van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bij de inschrijving op een aanbesteding wordt in deze video behandeld.

Video 2


HOOFDSTUK 2: Opbouw van het UEA.

De zes delen van het UEA worden in deze video als inhoudsopgave behandeld. U krijgt in vogelvlucht een totaalbeeld van het formulier.

Video 3


HOOFDSTUK 3: Voorbeeldinschrijving.

In deze video lichten we een casus toe aan de hand waarvan het UEA - formulier ingevuld wordt.

Video 4


HOOFDSTUK 4 Deel I: Gegevens aanbestedende dienst.

We lichten deel I van het formulier toe. Dit deel vult de aanbestedende dienst in.

Video 5


HOOFDSTUK 5 Deel II: Gegevens ondernemer met delen A, B, C en D.

In deel II staan de gegevens van de betrokken ondernemers met onder andere een toelichting op hoofd- en onderaannemerschap en op het invullen van de percelen. We behandelen het invullen van alle benodigde gegevens.

Video 6


HOOFDSTUK 6 Deel III: Uitsluitingscriteria.

In deze video lichten we het hoe en waarom van de uitsluitingsgronden toe.

Video 7


HOOFDSTUK 7 Deel IV: Selectiecriteria.

Voldoet u aan alle eisen? Dan volstaat hier een ‘ja’. Maar wat zijn de gevolgen wanneer u ‘nee’ invult?

Video 8


HOOFDSTUK 8 Deel V: Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden.

Wanneer moet u Deel V invullen? In deze video lichten we deel V toe evenals de rol van het inkoopdocument hierin.

Video 9


HOOFDSTUK 9 Deel VI: ondertekening UEA.

Wie mag het UEA ondertekenen? Wat is een rechtsgeldige handtekening en hoe wordt deze handtekening door de aanbestedende dienst geverifieerd? Het antwoord op deze vragen staat centraal in deze video.
Pensive ginger woman and solution search

Test uw kennis met onze quiz

Scroll naar top